Jump to content

How to make money from CMS Payments ?

 

Click me for INFO

 

Search the Community

Showing results for tags 'многоезичен сайт'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • General
  • Rules
  • News / Polls / Information
  • Suggestions
  • Problems and Questions
  • Candidatures
 • CMS
  • Tutorials
  • Systems
  • Templates
  • CMS - Problems, Questions and Request
  • SEO
 • Others
  • Webpage / Forum advertising
  • Server advertising
  • Off-Topic
  • Buy / Sell / Exchange
 • CryptoCurrency
  • Discussion
  • Tutorials
  • Problems and Questions
 • Programming
  • System Programming
  • Web Programming
  • Linux
  • Windows
  • GSM
  • Network
  • Design
  • Hosting and Domain
  • Personal Developments
  • Projects
  • Computer Optimization
 • Leaks
  • Youtube, Twitter and FaceBook Bots
  • Proxies
  • E-Books, Guides and Tutorials
  • Dumps
  • Other Leaks
 • Recycle
  • Archive
  • Recycle Bin

Categories

 • CMS for Donators
  • Web Systems
  • Templates
 • CMS for Members
  • Games
  • Blogs
  • Clones
  • Scripts
  • Portals
  • Jokes and fun
  • Social networks
  • Online shopping and advertisements
  • Torrent systems
  • Search Engines
  • Hosting scripts
  • Multimedia
  • Е-mail systems
  • SMS Systems
  • Templates
  • Others
 • IPS Community Suite
  • Releases & Fixes
  • Apps & Mods & Plugins
  • Languages & BBcodes & Themes

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Website

Found 1 result

 1. Здравейте, наскоро гледах в един форум една тема, в която потребителя питаше да си оправи код за мулти-езичен сайт, който отново е предоставен в същия сайт. Реших да проверя какви скриптове са предоставени в сайта и честно да ви кажа, не останах много впечатлен, затова реших да направя свой урок, Та, нека започваме!Файловете, които ще са ви нужни са, както следват: - Config/ -- config.php - Languages/ -- XX.php - function.php - index.php - main.php Като XX.php са двубуквените инициали на езиците(Пример: bg, en, fr, de, tr и т.н.)Ето как изглежда конфигурационния файл <?php /** * Config * * Конфигурационен файл * * * * @author relax4o * @copyright 2011 */ return array( 'language' => array( 'default' => 'bg' ), 'cookie' => array( 'path' => '/', 'expire' => 7200, 'domain' => '', 'secure' => FALSE, 'httponly' => TRUE ) ); /** CONFIGURATION **/ function loadConfigFile($configFile = false) { $configOptions = array(); if ($configFile == false) $configFile = 'config'; if(is_readable("Config/{$configFile}.php")){ $configOptions = require ("Config/{$configFile}.php"); } return $configOptions; } function getConfig($index, $configFile = false) { $configOptions = array(); $configOptions = loadConfigFile($configFile); if(strpos($index, '.')){ $i = $configOptions; $parts = explode('.', $index); foreach($parts as $val){ if(isset($i[$val])) $i = $i[$val]; else break; } return $i; } if(isset($configOptions[$index])) return $configOptions[$index]; } /** END CONFIGURATION **/ Това са управляващите функции за конфигурационните файлове. Относно тях няма да задълбавам в този урок, понеже ще създам нов такъв. Ще представя моя начин за управление на конфигурационните файлове.Та нека продължим със същественото:Първо нека създадем функцията, която зарежда езиковия файл.Всеки запознат с основите на PHP би трябвало да знае как се създава функция: function loadLanguage() { //... } Това ще е основната функция за зареждане на езиковите файлове.Ето как изглежда вътрешността на функциятаloadLanguage() $languageData = array(); $currentLanguage = (!isset($_COOKIE['language'])) ? getConfig('language.default') : $_COOKIE['language']; if(empty($languageData)) $languageData = require ("Languages/{$currentLanguage}.php"); return $languageData; Сега нека обясня подробно.Първото нещо, което правим е да създадем празен масив, в който ще вкарваме данните, които взимаме от езиковия файл. Понеже самия езиков файл е от тип масив, ни е нужен празен масив, който да попълваме. Следващото нещо, което трябва да се направи е да вземем текущия език. За тази цел, първо трябва да проверим дали има вече зададена бисквитка, в която са записани инициалите на езика. Ако не е зададена бисквитка с име language, то взимаме езика, който е зададен по подразбиране в конфигурационния файл, който взимам с функцията, която съм показал по-горе и която ще обясня в друг урок. getConfig('language.default') След тези действия идва ред да проверим дали $languageData случайно няма някакви данни вътре. За тази цел се подсигуряваме с empty(), който очакваме да върне TRUE, т.е. да покаже, че масива е празен. Ако е празен можем свободно да му вкараме данните на масива на съответния език вътре, за да ги използваме в друга функция, която ще я нарека getLanguageText(), която ще обясня по-подробно след това.Както виждате, викам езиковия файл чрез require и го присвоявам на празния масив. Как става това ? Ами много просто става, когато самия файл е връщащ. Какво имам предвид ? Сега ще Ви покажа как изглежда един езиков файл.Languages/bg.php <?php return array( 'title' => 'Някакво заглавие', 'menu' => array( 'services' => 'Услуги', 'prices' => 'Цени', 'clients' => 'Клиенти', 'aboutus' => 'За нас', 'contacts' => 'Контакти' ) ); ?> Както виждате в самия файл направо връщам масив чрез return. Не го обработвам, не му правя нищо, просто го връщам. Това ми позволява, когато извикам файла чрез require/include да го присвоя на променлива без никакъв проблем.След това ще обясня подробно как да използваме точно тези файлове.Да продължим нататък! След като присвоим самия масив го връщаме чрез return и приключваме с тази функция.Сега нека пристъпим към следващата функция, която има за цел да сменя езика.changeLanguage($language, $uri) function changeLanguage($language, $uri) { if(!isset($_COOKIE['language'])){ setcookie('language', $language, time() + getConfig('cookie.expire'), getConfig('cookie.path'), getConfig('cookie.domain'), getConfig('cookie.secure'), getConfig('cookie.httponly') ); } else{ if(isset($_COOKIE['language']) && $_COOKIE['language'] !== $language){ setcookie('language', $language, time() + getConfig('cookie.expire'), getConfig('cookie.path'), getConfig('cookie.domain'), getConfig('cookie.secure'), getConfig('cookie.httponly') ); } } header('Location: ' . $uri); } Тази функция приема 2 параметъра(аргумента). Единия е инициалите на държавите, втория приема страницата, която сме сменили езика, за да можем да върнем потребителя на същата страница, на която е бил.Та, какво прави тази функция. Проверява дали има зададена бисквитка с име language и ако няма създаваме такава, като взимаме от конфигурационния файл, настройките за бисквитките и ако всичко мине добре пращаме header() с локация страницата, на която е бил потребителя на сайта.В else блока, отново правим проверка дали е сетната бисквитка и ако е сетната такава, то правим проверка дали избрания език е различен от този записан на бисквитката. Ако е различен, то се налага да променим бисквитката, а именно да запишем новата стойност, която е подадена на $language. Ако е сетната бисквитка и съвпадат езиците, то се прескачат двата блока и директно пускаме header() със страницата, на която е бил посетителя.И сега, дойде ред на най-интересната функция - извеждане на текста.getLanguageText($index, $delimeter = ' ') function getLanguageText($index, $delimiter = ' ') { $languageData = array(); $allIndexes = array(); $languageData = loadLanguage(); if(is_array($index)) { foreach($index as $values) { array_push($allIndexes, getLanguageText($values)); } return join($delimiter, $allIndexes); } if (strpos($index, '.')) { $data = $languageData; $parts = explode('.', $index); foreach($parts as $value) { if(isset($data[$value])) $data = $data[$value]; else break; } return $data; } if(isset($languageData[$index])) return $languageData[$index]; } Ето какво прави и тя. Тази функция приема 2 параметъра - $index и $delimiter. Първия аргумент може да получава, както масив, така и нормално да се подава низ на функцията. След като обясня функцията ще покажа как се използва най-пълноценно. Втория параметър, както изглежда е някакъв разделител, който по подразбиране съм го задал да е празно място(space).Първото нещо, което трябва да направим е да си дефинираме две променливи, които ще бъдат от тип масив(array). Това са $languageData и $allIndexes. Присвоявам им първоначално празен масив, за да избегнем досадни NOTICE грешки от рода, че не е дефинирана еди-си-каква променлива.На първата променлива от тип масив и присвояваме вече заредения език, чрез loadLanguage(), чиято функция също връща масив.След това имаме 3 отделни проверки, които служат за 3 отделни начина на ползване на функцията.Да започнем с първия начин:Първи начин function getLanguageText($index, $delimiter = ' ') { $languageData = array(); $allIndexes = array(); $languageData = loadLanguage(); #------------------------------------------------------ if(is_array($index)) { foreach($index as $values) { array_push($allIndexes, getLanguageText($values)); } return join($delimiter, $allIndexes); } #------------------------------------------------------ if (strpos($index, '.')) { $data = $languageData; $parts = explode('.', $index); foreach($parts as $value) { if(isset($data[$value])) $data = $data[$value]; else break; } return $data; } if(isset($languageData[$index])) return $languageData[$index]; } Идеята на този начин е да можем да извикваме от няколко индекса текстове, които да ги свържем чрез разделителя($delimiter). След всички обяснения ще давам примери за отделните начини.Какво се случва с този условен оператор ? Ами първо на първо проверяваме дали аджеба $index е масив. Е да речем, че за случая е масив. Така! Пропускаме в блока... понеже това е масив, е нужно да го завъртим чрез някакъв цикъл. Аз лично съм избрал най-простия за този случай, а именно foreach.Докато въртим цикъла, всяка стойност($value) я добавяме чрез array_push в все още празния масив $allIndexes, като вкарваме стойност, която отново минава през същата функция, след което чрез join(implode) свързваме всички вкарани стойности в масива, чрез $delimiter, който както казах по подразбиране е празно място(space).Но какво се случва, когато минаваме стойностите на масива през същата функция ? Ами, когато се опрости самия масив, то той получава данни, които отговарят на следващите 2 начина, според които определяме какво да върнем. Нека обясним сега и другите 2 начина, за да ви се опресни какво по-точно става, когато минаваме повторно с функцията.Втори начин function getLanguageText($index, $delimiter = ' ') { $languageData = array(); $allIndexes = array(); $languageData = loadLanguage(); if(is_array($index)) { foreach($index as $values) { array_push($allIndexes, getLanguageText($values)); } return join($delimiter, $allIndexes); } #------------------------------------------------------ if (strpos($index, '.')) { $data = $languageData; $parts = explode('.', $index); foreach($parts as $value) { if(isset($data[$value])) $data = $data[$value]; else break; } return $data; } #------------------------------------------------------ if(isset($languageData[$index])) return $languageData[$index]; } За втория начин са ни нужни данни от рода: "menu.price, category.web, category.desktop" и т.н. Когато има точка това означава, че търсим в масив, чиято стойност на ключ също е масив със ключове и стойности. Можем да си позволим дори и нещо от рода: "category.web.client.language", което трябва да изглежда нещо такова: array("category" => array("web" => array("client" => array("language" => "Език"); И да изведе в случая "Език". Но това естествено е просто глупав пример. Не е казано, че в един под масив е позволено само една стойност. Примерно в подмасив web, както има client, което в случая е за client-side, така може да има и server, за server-side.Какво се случва в самия блок ?Първо си създаваме нова променлива, която съм я кръстил $data и която приема вече взетия от loadLanguage() масив.Следва да си разделим на части $index, чрез explode(), за да можем да вземем всички части поотделно, като ги запазваме в автоматично генерирания масив $parts.След като разделим индексите започваме да ги минаваме през цикъл... отново. Всяка една част бива проверена като им се прави проверка дали съществува такъв индекс. Ако съществува го присвояваме на $data(все пак $data няма конкретен тип, който да приема), ако ли не прекъсваме цикъла и връщаме едно НИЩО. И накрая остава да върнем резултата, който е запазен последно на $data.Толкова по втори начин.Трети начин function getLanguageText($index, $delimiter = ' ') { $languageData = array(); $allIndexes = array(); $languageData = loadLanguage(); if(is_array($index)) { foreach($index as $values) { array_push($allIndexes, getLanguageText($values)); } return join($delimiter, $allIndexes); } if (strpos($index, '.')) { $data = $languageData; $parts = explode('.', $index); foreach($parts as $value) { if(isset($data[$value])) $data = $data[$value]; else break; } return $data; } #------------------------------------------------------ if(isset($languageData[$index])) return $languageData[$index]; #------------------------------------------------------ } Този начин приема само единични стойности, като например: "title, author, aboutus" и т.н.Тука няма нищо особено, просто проверяваме дали подадения индекс съществува в генерирания масив в началото, и ако съществува го връщаме, за да го изведем.Приключихме с функциите! Сега идва ред да покажем как можем да използваме тази "джаджа".За целта най-просто е като се използва диспечер. Какво представлява диспечера? Ами нищо особено - файл за управление на страниците. Правят се нужните проверки и ако минат отваряме желаната страница.Защо използвам диспечер? Ами за да избегна навсякъде да слагам един и същи код, навсякъде да запазвам URI-то в сесия, за да връщам потребителя на същата страница при смяна на език и т.н.Ето какво представлява моя набързо начаткан диспечерindex.php <?php /** * Index * * Диспечер * * * @author relax4o * @copyright 2011 */ session_start(); require_once ('functions.php'); $url = isset($_GET['url']) ? $_GET['url'] : NULL; $lang = (isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] != '') ? $_GET['lang'] : NULL; if (file_exists("{$url}.php") && !is_dir($url)) { $_SESSION['uri'] = $_SERVER['REQUEST_URI']; require_once ("{$url}.php"); } elseif (isset($lang) && !is_dir($lang)) { if (file_exists("Languages/{$lang}.php")) { changeLanguage($lang, $_SESSION['uri']); } else { # ако не съществува вадим или записваме грешка 404 (Не е намерен) } } else { $_SESSION['uri'] = $_SERVER['REQUEST_URI']; require_once ("main.php"); } Нищо особено, имам 2 променливи и 3 блока за изпълняване, но нека вървим стъпка по стъпка.Ето какво се случва: като за начало си стартираме сесия, понеже по-надолу в кода ще ни е нужно използването на сесии, за запазване на текущата страница.Веднага след стартирането на сесията извикваме functions.php, където са функциите, които до сега описвах и обяснявах.След викането идва ред да си дефинираме 2 променливи. Едната е $url за страниците, а другата е $lang, която приема езика при смяна. И двете взимат информация от метода GET. Проверките, които извършвам са нищо особено, просто проверявам дали съществува метод GET подаден в url бара и ако са зададени ги присвоявам на променливите, иначе присвоявам NULL. Разбира се, вие можете да си направите и други проверки, можете и чрез rewrite mod да си промените начина на въвеждане и т.н. Аз лично представям най-опростен вариант, който е само показен.Следват проверките. С първата проверка проверяваме дали съществува файл с име $url, т.е. с име, което е подадено в адрес бара и ако съществува проверяваме дали не е директория(папка). Ако върне TRUE условието запазваме на сесия $_SESSION['uri'] текущата страница и след това извикваме файла, за да отворим страницата.Следващата проверка е за езика, която нас ни интересува в случая повече. Там проверяваме дали е сетната променливата, ако е сетната и не е директория, то правим проверка дали съществува файла(езика), който е подаден на ?lang=. Ако съществува, то викаме функцията changeLanguage() като за първи параметър и подаваме посочения език, а като втори параметър и подаваме вече създадената сесия $_SESSION['uri'], за да сме сигурни, че при смяна на езика ще се върнем на същата страница.Ако пък не съществува такъв език, то или извеждаме грешка, или си я записваме за нас, или не правим нищо.И третия блок е следния: запазваме отново в сесия текущата страница, която в случая е main.php(понеже index.php ми играе роля на диспечер) и си извикваме main.php.Е това е за диспечера.Сега нека представим как се използва взимането на текст от избрания език.Нека използваме езиков файл, за да можем да се ориентираме кое какво ще извежда. <?php /** * Български език * * Файла, който съдържа българските фрази * * * @author relax4o * @copyright 2011 */ return array( 'title' => 'Заглавие', 'subtitle' => array( 'toString' => 'под заглавие', 'subtitle2' => 'под заглавие 2', 'more' => array( 'more1' => 'още 1', 'more2' => 'още 2') ), 'menu' => array( 'services' => array( 'toString' => 'Услуги', 'test' => array( 'test' => 'тест1') ), 'prices' => 'Цени', 'clients' => 'Клиенти', 'aboutus' => 'За нас', 'contacts' => 'Контакти' ) ); ?> Първи начин - множествено викане чрез масив и разделител Втори начин - взимане на индекси в дълбочина Трети начин - обикновен начин Това са 3 начина за ползване. Сега нека да обясня една подробност. Може би забелязахте, че на няколко места използвам toString като краен индекс. Това е така, защото например Услуги ми е с под менюто, но аз искам да взема всъщност връхната точка, която е Услуги(services) и за да не правим нов индекс в масива от рода servicesText => 'Услуги' просто правете в самия подмасив ключ toString и името на самия индекс. [Hidden Content]

Board Life Status


Board startup date: April 15, 2017 07:56:04
×

CMS-BG

From basic content management to advanced CMS features, CMS-BG provides a complete web CMS system that’s amazingly easy to use.

Advertisments